Grafický obor

Paní učitelka Eva Pazderová uvádí pár slov o grafickém oboru:

"Děti, které navštěvují grafický obor v Základní umělecké škole Rudolfa Firkušného Napajedla, mají možnost pracovat s grafickými programy Corel DRAW Graphics Suite, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Nedílnou součástí je také používání digitálního fotoaparátu. Žákyně a žáci se zde nejen učí ovládat tyto programy a fotoaparát, ale také si u toho hrají, čož naplňuje jejich dětský svět. 

 Podporuji jejich kreativitu, její rozvíjení, zájmy o téma... V době navštěvování tohoto oboru mi jde především o to, aby smysluplně strávily svůj volný čas." 

*** 

Pani učitelka Eva Pazderová zodpověděla otázky:

A/ Proč je krásné věnovat se výtvarnému umění?

B/ Co dobrého výtvarné umění přináší celému lidstvu?

ad A/ "Lidé věnující se výtvarnému umění - a nejen jemu - bývají velmi tvořiví, což je jim dáno. A jestliže je u člověka objevena tato vlastnost společně s tím, že ho tvorba naplňuje, pak je to, podle mého názoru, krásné. A je-li tento poklad objeven již u malého dítěte, je nutné se o tento poklad dobře starat.

Myslím si, že již to, že člověk něco vytváří, dává svým myšlenkám, pocitům a představám hmotnou podobu, snaží se o vyslovení nevyslovitelného pomocí výtvarných prvků, výtvarných technik, výtvarných prostředků a jejich kombinování, naplňuje podstatu výtvarného umění, způsob svého vyjádření. Zájemci o výtvarné umění, školy atd. tak mají různé možnosti shlédnutí a zprostředkování umělcova díla, ať už ve veřejných prostorách, v ateliéru umělkyně nebo umělce nebo v soukromí člověka, který výtvarné dílo vlastní. Lidé tak mohou vnímat tyto výtvory a přemýšlet o jejich sděleních.

Na závěr uvádím citát, který se mi velmi líbí: "Pravá krása není nikdy oddělena od užitečnosti." Quintilianus

 

ad B/ "Každé výtvarné dílo je vytvořeno k předání nějakého poselství. Jestliže se k tomuto poselství lidé rádi vracejí - ať už je to v kulturních institucích, médiích, přímo u umělce nebo ve své soukromé sbírce - pak dílo splnilo svůj účel.

Myslím si, že konkrétně výtvarné umění může člověku přinášet příjemné zážitky a to nejen vizuální. V současné době je výtvarné umění často v interaktivní s jinými druhy umění a řemesly, proto také může oslovit všechny naše smysly. A o tyto zážitky se můžeme podělit mapř. s našimi blízkými. Je obdivuhodné, jak malé dítě vnímá výtvarné dílo. Proto si myslím, že komunikace s dítětem na toto téma vhodným způsobem jej také obohatí."