NAPAJEDELSKÉ KLÁVESY

 

Soutěž, konající se ve dvouletých intervalech, se poprvé uskutečnila  v roce 2004. Na začátku bylo 40 soutěžících a v posledním, 4.ročníku, bylo 80 soutěžících. V prvních třech ročnících porota přecházela ze sálu do sálu, aby se mohli soutěžící rozehrát na instalované nástroje. Díky vysokému počtu účastníků letos pracovaly souběžně dvě poroty ve dvou sálech. Zmiňované údaje vypovídají o náročnosti organizační stránky akce. 

Tato krajská soutěž nabízí aktivizující podnět všem žákům a učitelům, kteří se zabývají hrou na elektronické klávesové nástroje - EKN. Mezi soutěžemi, které vyhlašuje ministerstvo školství, obdobná soutěž není. V rámci republiky se konají - pokud je nám známo - pouze dvě podobné soutěže.

Cílem soutěže je podpořit úsilí dětí i učitelů při výuce hry na klávesy. Soutěžní formou předvedou klávesisté své nejlepší výkony, ti nejlepší jsou odměněni.

Vzhledem k tomu, že keyboard je velmi mladý nástroj, vyvíjí se pohled na metodiku, použití atp. Zároveň se vyvíjí i názor na hodnocení výkonů porotou, na náročnost využívání technických parametrů nástroje. Při organizaci soutěže nás neminuly okamžiky, kdy se názory jednotlivců střetávaly. Také technická náročnost, potřeba stěhování některých nástrojů, nám připravily napínavé chvilky. Díky nadhledu a vstřícnosti zúčastněných se podařilo vše zvládnout a soutěž posloužila svému účelu.

Aby snažení všech mělo optimální výsledky, je třeba připravit repertoár tak, aby ukázal klavírní zručnost každého soutěžícího a maximálně využil specifické možnosti nástroje. Každé dítě by mělo být spolutvůrcem tvoření aranžmá svých skladeb. Ze začátku třeba jen jako partner v učitelem řízené diskuzi, s přibývajícími znalostmi a dovednostmi by měl funkce nástroje ovládat tvůrčím způsobem.

Kvalitu soutěžního vystoupení zásadně ovlivňuje použitý nástroj. Musí mít všechny náležitosti pro využití funkcí potřebných k realizaci skladeb.
  

Ve školním roce 2012/2013

se Napajedelské klávesy nekonají,

protože pro ně byla vyhlášena MŠMT celostátní soutěž.

O pořádání dalšího ročníku Napajedelských kláves

(v mezidobí celostátních soutěží pro keyboard)

se jedná.