Školní rok 2012/2013

Hudební oddělení

Příjmení, jménoVyučovaný nástroj
 Hanáčková Eva zpěv, sborový zpěv, keyboard, HN
 Hanáčková Lenka housle, sborový zpěv
 Kaňovská Dagmar housle, HN, komorní soubor
 Květáková - Kuběnová Lenka klavír
 Kosová Iva klavír
 Kunert Alexandr zobcová flétna, keyboard, trubka, bicí nástroje,  jazz soubor
 Mareček Josef housle, cimbál, keyboard, HN, CM
 Prokop Jan kytara, klavír, keyboard, zobc.flétna, kytarový soubor
 Slivková Lenka keyboard, klavír, zobc. flétna, PHV
 Strašáková Petra akordeon, keyboard, akordeonový soubor, HN
 Suchánek Zdeněk klarinet, zobcová flétna, saxofon, keyboard,  keyboardový soubor
 Tomšů Hana  kytara, klavír, kytarový soubor
 Trávníčková Šárka keyboard, violoncello, HN
 Verbík Petr zobcová a příčná flétna, keyboard, varhany, komorní hra,  flétnový  soubor

 

Výtvarné oddělení

Příjmení, jménoVyučovaný předmět
Válková Janaplošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Mgr. Sláma Emilplošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Mgr. Blažková Tamaraplošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba
Mgr. Pazderová Evapočítačová grafika, digitální fotografie, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba

 

Literárně-dramatické oddělení  

Příjmení, jméno
Vyučovaný předmět