Plán akcí pro školní rok 2012/2013

 

Termíny akcí budou průběžně aktualizovány a akce doplňovány.

V závorkách jsou uvedeni pedagogové, odpovědní za průběh akce.

Za výtvarné projekty odpovídají pedagogové VO.

 

Září

 28. 9.     Svatováclavský průvod    (P.Verbík, Z.Suchánek)  

               Neuskutečnilo se pro nemoc vystupujících.      

Říjen

 26.10.    Hymny   (E.Hanáčková) 

Listopad

   8.11.    Třídní besídka žáků p.učitele J.Prokopa  (Klášterní kaple)

 23.11.    Táborové koncerty pro ZŠ - výchovné, 3x  (L.Hanáčková + učitelé)

 24.11.    Táborový koncert v rámci Festivalu Pocta R.Firkušnému            

 27.11.    Besídka pro důchodce v DPS Kalvárie  (Z.Suchánek, P.Verbík)   

 28.11.    Besídka pro důchodce v DPS Na Kapli  (P.Strašáková, J.Mareček)  

 28.11.    Besídka pro důchodce v DD Husova  (I.Kosová, L.Slivková)  

 30.11.    Zpívání u vánočního stromu v Napajedlích (E.Hanáčková, D.Kaňovská,                                                                                                             L.Hanáčková)

 

Prosinec

  1.12.     Zpívání u vánočního stromu Halenkovice (P.Strašáková) 

  6.12.     Mikulášský koncertík žáků p.učitelky L.Květákové

13.12.     Třídní besídka žáků p.učitele J.Marečka 

18.12.     Vánoční besídka v ZŠ Babice  (L.Květáková, E.Hanáčková)

19.12.     VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA  

               - Klášterní kaple, 17 hod. (P.Strašáková, L.Slivková)

28.12.     Sváteční koncert v kostele ve Spytihněvi, 16 hod. (L. Hanáčková)    

Leden

  2.1.      Soustředění komorního akordeonového souboru v ZUŠ (P. Strašáková)

12.1.      Houslová sobota - soustředění mladších žáků p. učitelky L. Hanáčkové

              v ZUŠ

22.1.      Třídní besídka žáků p.učitele Z.Suchánka 

23.1.      Třídní besídka žáků p.učitelky I.Kosové 

28.1.      Školní kolo celostátní soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje

29.1.      Školní kolo celostátní soutěže ve hře na akordeon ( P. Strašáková)

29.1.      Okresní kolo celostátní soutěže v komorní hře s převahou dechových 

              nástrojů  (ZUŠ Slavičín) 

31.1.      Školní kolo celostátní soutěže v komorní hře s převahou 

              smyčcových   nástrojů - soutěžní přehlídka formou besídky  

              (D. Kaňovská)         

Únor

  5.2.       SETKÁNÍ S HUDBOU - Pocta Mistru Rudolfu Firkušnému

               - Klášterní kaple (P.Verbík) 

  6.2.       Třídní besídka žáků p.učitelky H.Tomšů           

12.2.       Okresní kolo celostátní soutěže ve hře na EKN  (ZUŠ Luhačovice)

13.2.       Okresní kolo celostátní soutěže ve hře na akordeon (ZUŠ Otrokovice)

19.2.       Třídní besídka žáků p.učitelky Š.Trávníčkové

                Projekt ZUŠkolka - únor-květen, MŠ  (L.Hanáčková + pedagogové)

Březen

8.-10.3.  Soustředění HO v MŠ Komárov (P.Strašáková, E. a L.Hanáčkovy)

12.3.      Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje

              (SZUŠ D-MUSIC Kroměříž)

13.3.      Okresní kolo celostátní soutěže v komorní hře s převahou smyčcových

              nástrojů  (ZUŠ R.Firkušného Napajedla - D. Kaňovská a L. Hanáčková) 

 19.3.     Třídní besídka žáků p.učitele P.Verbíka          

 21.3.     Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na akordeon             

              (ZUŠ Uherský Brod)

 26.3.     Třídní besídka žáků p.učitelky L.Hanáčkové

 27.3.     Třídní besídka žáků p.učitelky L.Slivkové

  Duben

    4. 4.   Krajské kolo celostátní soutěže v komorní hře s převahou smyčcových

              nástrojů  (ZUŠ Vsetín)

    9. 4.   Třídní besídka žáků p.učitele Z.Suchánka  

  23. 4.   I.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA

                  - Klášterní kaple, 17 hod. (J.Mareček, Z.Suchánek)

  30. 4.   II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA

                  - Klášterní kaple, 17 hod.  (H.Tomšů, A.Kunert)           

Květen

  2. 5.    Hymny  (E.Hanáčková, I.Kosová)  

  7. 5.    III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA

                  - Klášterní kaple, 17 hod. (L.Květáková, L.Slivková)

14.5.         Vystoupení pro maminky v ZŠ Babice (A.Kunert, J.Prokop) 

16.5.         Třídní besídka žáků p.učitelky L.Květákové 

22., 23.5.  Pořad pro MŠ - sál ZUŠ  (I.Kosová, L.Hanáčková)

23.5.         Pěvecký koncert (E.Hanáčková, L.Květáková)

27.5.         Třídní besídka žáků p.učitele J.Marečka

28.5.         Třídní besídka žáků p.učitelky D.Kaňovské

29.5.         Třídní besídka žáků p.učitelky I.Kosové

               

Červen

  2. 6.         PROMENÁDNÍ KONCERT - kostelové schody (J.Prokop, J.Mareček)

  3. - 7. 6.   Postupové zkoušky  (L.Hanáčková)

  9. 6.         NEDĚLNÍ MATINÉ, 10.00 HOD, Klášterní kaple

10. - 14.6.  Přijímací řízení  (L.Hanáčková)

19. 6.         Slavnostní předávání knížek prvňáčkům v knihovně v Napajedlích

                  (D.Kaňovská)

26. 6.         Slavnostní vyřazení absolventů - Klášterní kaple 

                                                                      (H.Tomšů, L.Slivková)                           

Červenec

 7. - 14.7.  Hudební tábor - rekreační středisko Čeložnice  (I.Kosová)

Srpen