Společnost přátel ZUŠ Rudolfa Firkušného

 

Společnost je sdružení rodičů a přátel školy, kteří její činnost podporují vlastní iniciativou nebo finančními příspěvky. Jednou do roka vydává zprávu o činnosti včetně vyúčtování. Od příštího školního roku budou tyto informace k dispozici na webových stránkách školy.

Aktivity společnosti:

Hudební tábor, zájezdy do divadla, odměny pro soutěžící, absolventy školy, přispívá na materiální zabezpečení všech oborů, Krajská soutěž elektronických klávesových nástrojů atd.

Vedení společnosti:

Děkujeme za dlouholetou spolupráci paní Krejčové a Macíkové. Ve školním roce 2012/2013 jsou ve vedení společnosti tito členové:

  • Petra Strašáková - předsedkyně
  • Blanka Škrabalová
  • Jitka Amanová
  • Kateřina Kotová
  • Emil Sláma

 

Zakládací listina, stanovy a další dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ.

Přivítáme každého, kdo by se chtěl zapojit do práce ve výboru společnosti nebo jakýmkoliv způsobem podpořit její činnost.