Přípravné studium

 

Přípravné studium se skládá z přípravné hudební výchovy a přípravné nástrojové instruktáže.

Přípravná hudební výchova

Je určena dětem od 5 do 7 let. Vyučování probíhá hravou a nenásilnou formou odpovídající věku dětí.

 1. pololetí

2 vyučovací lekce: rozvíjení hudebních předpokladů (rytmus, intonace, zpěv ….), základy notopisu, vlastnosti tónů atd.

 2. pololetí 1 vyučovací lekce: pokračování v prohlubování muzikantských dovedností a teoretických znalostí
 

 

Přípravná nástrojová instruktáž

Začíná až ve 2. pololetí. 

Probíhá ve skupinkách po 2 – 4 dětech. Děti se učí  správnému zacházení s nástrojem a základům hry na nástroj. Projevují se jejich předpoklady pro hru na zvolený nástroj.

Na konci školního roku vykonají postupovou zkoušku do 1. ročníku. Samotné přijetí do 1.ročníku je - kromě určitého talentu a píle každého dítěte - podmíněno také kapacitními možnostmi školy na jednotlivé nástroje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. pololetí - PHV  A : čtvrtek 13.05 - 13.50

                 PHV  B : čtvrtek 14.45 - 15.30

                 pondělní hodina - společná ve sboru Zpěváček, 15.45 - 16.30

Od února 2013 je povinná pouze čtvrteční hodina. Přesto uvítáme, jestliže děti budou dál chodit do Zpěváčku, čeká je vystoupení.

V lednu rodiče informujeme o tom, ke komu je jejich dítě zařazeno na nástroj. Rodiče si mohou s učiteli domluvit rozvrh tak, aby se od 1.2. mohla rozběhnout nástrojová výuka.

Ke studiu je bezpodmínečně nutné mít doma svůj nástroj. Pokud jej chcete kupovat, rádi poradíme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                  Co už umíme?                                                                                                                              Vhodinách PHV se děti naučí základům, které jsou nezbytné pro jejich další hudební vývoj.

Během tří měsíců jsme se s dětmi pomocí sluníčka a jeho paprsků naučili notovou osnovu. Pomocí vyrobených ptáčků, kteří nám představovali noty, už umíme rozeznávat notové hodnoty. Pravidelně také procvičujeme psaní houslových klíčů a mohu říci, že se dětem daří čím dál hezčí. Dále je výuka proložena zpíváním, pohybovou hrou, také malováním hudební tématiky, poznáváním a poslechem hudebních nástrojů, které se vyučují na naší škole. Z hudebních nástrojů se dětem prozatím představily housličky a violoncello. A právě violoncello si děti měly možnost poslechnout v minulé hodině. A nejen poslechnout, ale i namalovat. Jejich krásné výtvory jsou vystaveny v budově naší školy. Nyní se učíme jednotlivé notičky a postupně budeme umět celou hudební abecedu.

Listopad 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V následujících hodinách PHV jsme se s dětmi postupně učily názvy jednotlivých not, potřebných při hře na hudební nástroj. Nyní už umíme celou hudební abecedu i pozpátku. Děti ve výuce také poznaly další hudební nástroj akordeon, neboli harmoniku. Pravidelně stále opakujeme psaní houslových klíčů a not do notových sešitů. Rytmus cvičíme pomocí vytleskávání hudebních i nehudebních slov. Také už jsme si s dětmi zahráli na orchestr, ve kterém děti hrály na lehkoovladatelné hudební nástroje (dřívka,tamburínu,bubínek,triangl a činely). Hodina je vždy pokud možno proložena tématickou písní či hudebně pohybovými hry, které děti motivují k větší aktivitě a jejich dalšímu hudebnímu rozvoji.

Leden 2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Hudba je krásná, trvalá a dle mého názoru ničím nenahraditelná. Hudba nás všechny, včetně dětí, obklopuje na každém kroku. Hudbu vnímáme z rozhlasu, televize, internetu či aktivně v hudebním kroužku. Hudba nás tedy provází celý život. Myslím si, že tak jako mně, tak i celému lidstvu přináší neobyčejné zážitky při poslechu koncertu, muzikálu či opery. Při tomto kulturním zážitku se člověk dokáže uvolnit, odpočinout a načerpat novou energii. Hudba tak blahodárně působí na naši psychiku. Z toho vyplývá, že hudba je lék." 

'Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.'    Pythagoras 

                                                                          Lenka Slivková, vyučující PHV